Radca prawny a adwokat

Choć każdy z pewnością słyszał o radcach prawnych, w dalszym ciągu świadomość na temat specyfiki tej profesji jest stosunkowo niska wśród osób spoza środowiska prawniczego. Wiele osób mylnie uważa, że radca prawny zajmuje się wyłącznie udzielaniem porad prawnych. Tymczasem kompetencje radcy prawnego są dużo szersze i bardziej złożone.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która ukończyła studia prawnicze oraz trzyletnią aplikację radcowską, zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych. Droga do uzyskania tytułu radcy prawnego jest trudna i wymaga wielu wyrzeczeń.

Z drugiej strony, cała złożoność procesu edukacyjnego i stała weryfikacja umiejętności radcy prawnego, są potwierdzeniem jego wysokich kwalifikacji.

Radca prawny może prowadzić własną kancelarię lub być częścią spółki cywilnej bądź też spółki prawa handlowego. Oprócz tego przedstawiciela tej profesji można spotkać także w różnego rodzaju instytucjach państwowych czy przedsiębiorstwach.

Czym różni się zawód radcy prawnego od zawodu adwokata?

Wiele osób, które potrzebuje skorzystać z usług prawnika w celu obrony swoich interesów w sądzie, kieruje swoje kroki w stronę kancelarii adwokackiej. Zasadniczo jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale należy pamiętać, że nie tylko adwokat może reprezentować swoich klientów na sądowej wokandzie.

Takimi samymi uprawnieniami dysponują radcy prawni, którzy często występują w roli obrońców przed sądami czy organami administracji publicznej. Czym zatem różni się zawód radcy prawnego od zawodu adwokata?

Istnieje jedna zasadnicza różnica w specyfice obu zawodów. Jest nią możliwość pozostawania w stosunku pracy. O ile radca prawny może pracować w oparciu o umowę o pracę w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach, o tyle w przypadku adwokatów jest to całkowicie zakazane.

W jakich sprawach może pomóc radca prawny?

Radca prawny jest prawnikiem, który udziela klientom szeroko pojętej pomocy prawnej. Oprócz udzielania porad prawnych radca prawny sporządzać pisma, opiniować umowy czy zapisy prawne.

Radca prawny, który nie pozostaje w stosunku pracy, może reprezentować swoich klientów we wszystkich sprawach, włączając w to sprawy karne i karnoskarbowe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.