Na co zwracać uwagę jako gracz giełdowy

Inwestując na giełdzie, warto mieć odrobinę szczęścia, a jeszcze więcej jest niezbędnej wiedzy, także tej specjalistycznej. W końcu umiejętność czytania raportów finansowych, rozumienie, na co mają wpływ stopy procentowe, znajomość bieżących cen np. surowców czy kursów walut, może mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne. Dla giełdowego gracza liczy się wiedza i to wiedza na bieżąco aktualizowana. Na co uwagę zwracają profesjonalni gracze?

Wskaźniki giełdowe

To chyba najważniejsza grupy danych, którymi często kierują się inwestorzy giełdowi. Wskaźniki giełdowe obliczane na podstawie danych z udostępnianych raportów finansowych, potrafią powiedzieć o spółce wiele dobrego lub zasiać ziarna wątpliwości. Wskaźniki są częścią analizy fundamentalnej, która dla wielu inwestorów jest podstawowym kryterium wyboru spółek. Wśród najpopularniejszych wskaźników giełdowych, na które zwraca się uwagę, warto wymienić:

  • EPS (zysk na jedną akcję),
  • C/WK (cena jednej akcji względem wartości księgowej),
  • C/Z (cena/zysk – relacja bieżącej ceny do zysku netto na jedną akcję),
  • EV/EBIT (wskaźnik wartości firmy względem zysku operacyjnego),
  • EV/EBITDA (wartość akcji uwzględniająca zadłużenie).

Niestety, ale wskaźników giełdowych najczęściej trzeba szukać na serwisach informacyjnych poświęconym tematyce giełdowej. Platformy transakcyjne rzadko kiedy udostępniają takie dane. Możliwy tam jest za to dostęp do wielu innych narzędzi analitycznych – świetnym przykładem będzie platforma od Saxo Bank Polska, gdzie dodatkowo mamy możliwość inwestowania na kilkudziesięciu światowych giełdach. 

Stopy procentowe

Stopy procentowe to jedno z narzędzi polityki pieniężnej banków centralnych. Ich wysokość ma wpływ na wysokość kredytów czy samo zainteresowanie kredytami, a także lokatami, gdzie można lokować oszczędności. Rosnące stopy procentowe będą sygnałem do inwestowania w banki, które powinny zarabiać więcej, z kolei ich spadek oznacza tańsze kredyty, co może wspomagać rozwój gospodarki i wielu przedsiębiorstw. Niskie stopy to też ucieczka części kapitału na giełdę w celu poszukiwania większych stóp zwrotu niż na lokatach. Na pewno każdy gracz giełdowy śledzi stopy procentowa, a dokładniej zmiany ich wysokości. 

Kursy walut i ceny surowców

Na koniec, inwestor giełdowy powinien być też zorientowany w aktualnych kursach walut, zwłaszcza jeżeli inwestuje w spółki zagraniczne czy oferujące produkty globalnie (np. CD Project), a także w bieżące ceny najpopularniejszych surowców i kruszców. Przykładowo zmiany cen ropy mogą znacząco wpłynąć na zachowania inwestorów i sytuację na światowych indeksach.