Studia eksternistyczne

Obecnie studia eksternistyczne nie należą do często wybieranych form nauki przez potencjalnych studentów na uczelniach wyższych. Ten sposób edukacji nadal ma jednak bardzo dużą liczbę zwolenników. Jest to przede wszystkim związane z brakiem wiedzy o takiej formie studiowania.

Nie wszyscy jednak mają świadomość czym dokładnie są studia eksternistyczne. Jest to bowiem forma studiowania polegająca na tym, że student nie ma żadnego obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Nie ma zatem wymogu obecności na odpowiedniej liczbie godzin z poszczególnych przedmiotów, jak to ma miejsce na studiach dziennych czy zaocznych. Studenta nie obowiązuje żaden plan zajęć, ma jednak taką możliwość. Studia eksternistyczne pozwalają na uczestnictwo w wybranych przez siebie wykładach w roli tzw wolnego słuchacza.

Student dodatkowo może spokojnie przychodzić na konsultacje do osób, które prowadzą poszczególne zajęcia. Nie oznacza to jednak, że osoba, która podejmie decyzję o rozpoczęciu studiów eksternistycznych nie będzie miała żadnych obowiązków.

Edukacja ma na takich studiach przede wszystkim charakter samodzielny. Należy również umawiać się we własnym zakresie oraz stawiać na egzaminy zaliczeniowe. Ich zdanie jest dopiero warunkiem uzyskania dyplomu. Student musi samodzielnie przyswoić całą wiedzę, co jak wiadomo nie należy do łatwych zadań. Wymaga nie tylko ogromnego nakładu pracy, ale również zaangażowania.

Kto może studiować w trybie eksternistycznym?

Czy jednak każda osoba może wybrać się na studia eksternistyczne? Formalne wymogi pod tym względem są bardzo różne, wszystko uzależnione jest nie tylko od uczelni, ale również wydziału i kierunku. Rekomendowane jest zatem uzyskanie dokładnych informacji na ten temat. Muszą one znajdować się na stronie internetowej danej uczelni. Kolejnym sposobem jest udanie się do administracji danej szkoły wyższej i uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji na miejscu. W zdecydowanej większości przypadków konieczny będzie dyplom maturalny. Na niektórych uczelniach odbywają się także egzaminy wstępne. Mogą być także wymagane następujące dokumenty: życiorys, kserokopia dowodu osobistego i zdjęcie.

Jakie są zalety studiów eksternistycznych?

Warto mieć świadomość, jakie zalety mają studia eksternistyczne. Zdecydowanie najczęściej wymienianą korzyścią jest umożliwienie studentom większej swobody. Mogą oni zatem zagospodarować swój cenny czas w taki sposób, który najbardziej będzie im odpowiadał. Jedynym z powodów decydowania się na studia eksternistyczne jest sytuacja życiowa. Można w ten sposób nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również zająć się wychowywaniem dzieci.

Każda osoba może także zdecydować ile czasu będzie poświęcała na naukę. Nie ma zatem konieczności zajmowania się danym przedmiotem codzienne w godzinach z góry narzuconych przez uczelnię. Jest to kolejny plus studiów eksternistycznych.

Część osób decyduje się na wspomnianą wcześniej pracę, wyjazdy zagraniczne, odbywanie stażu, praktyk czy naukę języka obcego.

http://www.novapr.pl/