Zakładanie firmy transportowej wiąże się z pozyskaniem certyfikatów, pozwoleń, licencji oraz posiadaniem zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia. Formalności jest bardzo wiele, więc od czego powinno się rozpocząć działania?

Podstawą zakładania każdej firmy jest dobrze opracowany biznes plan, w którym zawarte są informacje i analiza branży wraz z szansami, zagrożeniami i konkurencją. Zanim zarejestruje się spółkę i rozpocznie działalność trzeba być świadomym tego, że istnieje zarówno duża szansa na powodzenie, jak i porażkę. Branża spedycyjna i transport Gdańsk należą do bardzo konkurencyjnych obszarów.

Podstawowe formalności

Właściciel lub jeden z pracowników powinien posiadać certyfikat, który jest niezbędny przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Następnie rejestruje się firmę składając wniosek w Urzędzie Gminy lub Miasta osobiście, drogą pocztową lub internetowo. Wniosek może jednocześnie dotyczyć przyznania numeru NIP i REGON.

Zaczynając w spedycji i transporcie

Podstawą dla każdej firmy jest zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych, aby pozyskać licencję na spedycję. Należy przejść specjalistyczne egzaminy. Właściciel firmy nie musi ich przechodzić – wystarczy, że jeden z pracowników będzie posiadał taką licencję, aby można było świadczyć usługi spedycyjne. Dobrą praktyką i zabezpieczeniem jest jednak jeśli więcej niż jeden pracownik posiada takie uprawnienia.

Licencję można uzyskać poprzez złożenie wniosku do Starostwa lub Urzędu Miasta. Należy pamiętać, że w polskim prawie, aby wykonywać usługi transportowe Gdańsk powinno się posiadać osobną licencję. Trzeba także zdobyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dodatkowo, właściciel i pracownicy powinni załączyć wpis z Krajowego Rejestru o niekaralności, tytuł prawny do dysponowaniu samochodami spełniającymi wymagania techniczne i ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego. Następnie przed realizacją pierwszych zleceń trzeba mieć zabezpieczenie finansowe w wysokości 50 tysięcy euro, co potwierdza się odpowiednimi dokumentami poświadczającymi aktywa na koncie bankowym.

Branża spedycyjna i transportowa są bardzo konkurencyjne, dlatego o sukcesie w dużej mierze będzie decydować dbałość o dopełnienie wszelkich formalności, pozwolenia i licencje. Rzetelna, bezpieczna i zaufana firma będzie przyciągać klientów dzięki dobrej reputacji i wysokiej jakości wykonywanych usług.