Idealne CV – jak je napisać?

CV (Curriculum Vitae, życiorys) stanowi nieodłączny element współczesnego absolwenta.

Uwaga!

Każdy, kto zamierza ubiegać się o lepszą, bardziej rozwojową pracę/posadę, zobligowany jest do skonstruowania profesjonalnego CV. Dobre Curriculum Vitae to wiarygodne Curriculum Vitae, istotą jest zatem prawdomówność, zwięzłość i chronologia. Z jakich elementów powinien składać się prawidłowo zbudowany życiorys? Jakie cechy musi posiadać dobrze napisany dokument aplikacyjny? Kogo poprosić o wsparcie w trakcie tworzenia CV? O tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Cel pisania CV – czyli po co konstruujemy Curriculum Vitae?

Curriculum Vitae to dokument aplikacyjny, z którego pracodawca dowiaduje się wszystkich informacji na Twój temat.

Elementy wchodzące w skład profesjonalnie zbudowanego Curriculum Vitae

• Po pierwsze, dane osobowe.

Uwaga!

Dane osobowe powinny być umieszczone w następującej kolejności:

1). Imię i nazwisko.

2). Data urodzenia.

3). Adres zamieszania.

4). Numer telefonu.

5). Adres e – mail.

• Po drugie, wykształcenie.

Istotnym podkreślenia jest fakt, że w tym punkcie podawane są na ogół informacje o ostatnim etapie edukacji.

Uwaga!

Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych, powinieneś wpisać ukończoną przez siebie uczelnię. Osoba, która dysponuje średnim wykształceniem, zobligowana jest do podania nazwy szkoły średniej bądź technikum.

• Po trzecie, doświadczenie zawodowe.
• Po czwarte, odbyte kursy i szkolenia (ale nie tylko kursy; w tym punkcie możesz poruszyć także następujące kwestie: wolontariat, olimpiady, konkursy, praktyki itp.).
• Po piąte, umiejętności (do umiejętności możemy zaliczyć: bezwzrokowe pisanie na klawiaturze, umiejętność szybkiego czytania, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów i inne).
• Po szóste, zainteresowania.

Część Curriculum Vitae pod tytułem – „Zainteresowania”, nie jest wymaganym punktem życiorysu (możesz go ominąć). Jeśli jednak Twoje zainteresowania wiążą się ze stanowiskiem, na które aplikujesz, masz prawo uwzględnić to w swoim Curriculum Vitae.

• Po siódme, informacje dodatkowe (tzn. prawo jazdy, obsługa programów komputerowych, znajomość języków obcych).

Uwaga!
Stopnie znajomości języków obcych zapisywane są w następujący sposób:

– A1 (początkujący).
– A2 (średniozaawansowany).
– B1 (komunikatywny).
– B2 (zaawansowany).
– C1 (biegły).
– C2 (native speaker).

• Po ósme, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przykład:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Dlaczego klauzula jest tak istotna?

Uwaga!

Jeśli kandydat (na dane stanowisko pracy) nie umieści zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego aplikacja nie będzie brana pod uwagę (tzn. nie będzie mogła być wykorzystywana w procesie rekrutacyjnym).

Cechy dobrego Curriculum Vitae/życiorysu

• Cecha numer jeden – chronologia.
• Cecha numer dwa – zwięzłość.
• Cecha numer trzy – prawdomówność (istotne jest, aby Twoje CV zawierało wyłącznie prawdziwe informacje; jeśli – zamiast wiarygodnych i rzetelnych danych – umieścisz drobne kłamstwa i nieprawdziwe opisy, życie, a właściwie – pracodawca – zweryfikuje zawarte w CV informacje).
• Cecha numer cztery – zdjęcie (najlepiej takie, które postawi Cię w dobrym świetle, czyli – dowodowe bądź legitymacyjne).
• Cecha numer pięć – podkreślenia i pogrubienia.
• Cecha numer sześć – poprawność językowa (profesjonalnie zbudowane CV powinno być przejrzyste, zwięzłe oraz pozbawione błędów – zarówno tych ortograficznych, jak stylistycznych czy interpunkcyjnych).
• Cecha numer siedem – odpowiedni format (najlepiej PDF).

Błędy w Curriculum Vitae – jak się ich wystrzegać?

Profesjonalnie zbudowane CV stanowi przepustkę do lepszego świata (tj. świata pracy, wiedzy oraz nowoczesnych możliwości). Jeśli zamierzasz zdobyć przychylność ewentualnego pracodawcy, spróbuj przyjrzeć się poniższym błędom oraz zbuduj zwięzłe, jasne i wiarygodne Curriculum Vitae.

Najczęściej popełniane błędy w dokumentach aplikacyjnych (w tym przypadku w CV):

– Błąd pierwszy – brak chronologii bądź zła chronologia.
– Błąd drugi – zbyt mało informacji na temat kandydata.
– Błąd trzeci – zbyt dużo informacji (CV powinno być zwięzłe).
– Błąd czwarty – brak klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
– Błąd piąty – jeden życiorys wysyłany na wiele stanowisk.
– Błąd szósty – nieład, chaos, dysharmonia.
– Błąd siódmy – CV nieadekwatne do danego stanowiska pracy.
– Błąd ósmy – nieodpowiednie zdjęcie (np. złej jakości bądź niedopasowane do okoliczności).
– Błąd dziewiąty – brak poprawności językowej (np. błędy ortograficzne lub interpunkcyjne).

Zbuduj sam bądź poproś o wsparcie eksperta

Napisanie Curriculum Vitae to duże wyzwanie, zwłaszcza dla kogoś, kto czyni to po raz pierwszy w życiu. Jeśli nie jesteś w stanie podołać zadaniu, poproś o wsparcie eksperta, np. pracownika urzędu pracy.