Współcześnie na rynku pojawia się coraz więcej banków co wiąże się z tym, że klienci zaczynają coraz więcej wymagać. Konsumenci chcą widzieć wszystkie nowości i to że wszystko osiąga coraz wyższy poziom. Tak więc banki zaczynają stawać na wysokości zadania, ulepszają swoje produkty po to by nie tracić swoich klientów przy tak dużej konkurencji.  Możemy wyróżnić 3 rodzaje innowacji finansowych: innowacje dotyczące produktu nowe rodzaje kredytów, lokat, nowe możliwości w bankowości internetowej, innowacje dotyczące operacji np. związane z poleceniami przelewu oraz innowacje zarządzania bankiem. Rozwój innowacji finansowych prowadzi do zmniejszenia znaczenia tradycyjnych usług banku, które polegają na przyjmowaniu krótkoterminowych depozytów i udzielaniu długoterminowych kredytów czyli czerpania dochodów z aktywnych operacji bankowych. Przez to zmniejsza się rola banków jako pośredników finansowych w przekazywaniu środków pomiędzy posiadającymi nadwyżki a potrzebującymi funduszy. Innowacje prowadzące do ograniczenia tradycyjnych form bankowości to np. fundusze lokacyjne rynku pieniężnego, rozwój rynku papierów wartościowych, proces przetwarzania aktywów.

http://www.4samples.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here