Bez wątpienia nastaje nowa era osobistych finansów. Ludzie są już zmęczeni ciągłymi kryzysami i non stop tracą inwestując w fundusze inwestycyjne lub w bardziej ryzykowne instrumenty rynku finansowego tj. akcje czy waluty. Obecnie większość inwestorów poszukuje stosunkowo bezpiecznych źródeł pomnażania kapitału, a do takich zaliczają się głównie obligacje i lokaty. Lokaty jednak w swojej istocie są bardzo słabym instrumentem inwestycyjnym i profesjonalny inwestor powinien bardziej przyjrzeć się obligacjom korporacyjnym, które są ostatnio modne za sprawą stosunkowo nowego rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Stabilne i dosyć wysokie stopy zwrotu to fundament dla inwestora nastawionego na długoterminowe inwestowanie. Niestety takich instrumentów jest na rynku bardzo mało, a ich wybór jest trudny. Najprawdopodobniej jednak instytucje finansowe już znają ten trend i dostosowują swoją nową ofertę do czasów, w których przyszło im funkcjonować. Dzięki temu można powiedzieć, że nadchodzi nowa era finansów osobistych, w których bezpieczeństwo kapitału będzie odgrywało główną rolę. Warto obserwować relacje tutaj zachodzące.

http://www.challengegroup.pl/