Każdy rodzaj ubezpieczenia ma określone wyłączenia, które skutkują odmową wypłaty odszkodowania. W ubezpieczeniach komunikacyjnych jest to zazwyczaj odmowa spowodowana użytkowaniem pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w celu przestępstwa jak i momencie wystąpienia działań wojennych. Jeżeli wystąpią określone wyłączenia wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia konsekwencje z nich wynikające są dla nas bardzo kosztowane, gdyż jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności karnej i finansowej. Brak ważnego przeglądu technicznego również może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania zarówno w oc jak i AC Kolejnym wyłączeniem szczególnie w ubezpieczeniach na życie jest samobójstwo ubezpieczonego, jeżeli nastąpiłoby ono w przeciągu np. 2 lat od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Przed zawarciem, podpisaniem każdej umowy warto, a nawet należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które określają co nam wolno, a czego nie oraz zawierają szereg wyłączeń, które występują w danym towarzystwie.

http://www.sekundaminuta.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here