Łączność, jest to inaczej przekazywanie informacji, należy ona do dziedziny komunikacji. Ma ona ściśle ustalony zakres działalności. Świadczy ona usługi, tak zwanego użytku publicznego, które ma na celu porozumienie się na odległość. Do tej łączności, zalicza się, tak zwaną łączność pocztową, polega ona na przewozie i także na doręczaniu korespondencji pisemnej, także paczek, no i przekazów w krajowym obrocie i zagranicznym. Łączność telekomunikacyjną, polega ona na przekazywaniu rozmów i także tekstów, i to za pomocą telefonu, telegrafu, itp. Łączność telewizyjną i zarazem radiową, polegają one na transmitowaniu programów rozgłośni radiowych i także telewizyjnych. Piecze nad tym wszystkim sprawuje minister Łączności, do jego zadań należą: stworzenie odpowiednich warunków do budowy, utrzymania, a także do eksploatacji urządzeń pocztowych, a także innych środków łączności, stworzenie również warunków organizowania usług pocztowych i także telekomunikacyjnych, również nadzór nad technicznymi warunkami funkcjonowania, i na dodatek użytkowania tych oto środków łączności. Nad tym wszystkim musi czuwać Minister Łączności.

http://www.zainwestujwprzyszlosc.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here