Podział majątku po rozwodzie – ugoda czy sprawa sądowa?

0
1062

Majątek można podzielić jeszcze przed rozwodem, w trakcie trwania sprawy rozwodowej lub po wydaniu wyroku. Najczęściej strony decydują się na to ostatnie rozwiązanie. Jeśli małżonkowie nie mieli zawartej intercyzy, po ślubie ich majątek jest wspólny i oboje mają prawo do ubiegania się o jego sprawiedliwy podział.

Jednym z rozwiązań na podzielenie wspólnego majątku jest ugoda, czyli zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ponieważ nie każda para rozstaje się bezkonfliktowo. Co wtedy? Drugim rozwiązaniem jest sprawa sądowa, która na dobre pozwoli rozwiązać wszelkie spory między byłymi małżonkami.

Ugoda – kiedy będzie najlepszym rozwiązaniem?

Ugoda niewątpliwie jest rozwiązaniem tańszym i zdecydowanie szybszym, a poza tym korzystniejszym dla obu stron. Dlaczego? Negocjacje przeprowadzone w cztery oczy pozwolą na spokojne przedyskutowanie tematu i dojście do konsensusu, który zadowoli jedną i drugą stronę. W przypadku postępowania sądowego nie ma już tego komfortu i to sąd decyduje, jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie.

Bardzo często stronom wydaje się, że ugoda po rozwodzie jest niemal niemożliwa do zrealizowania, ponieważ każda będzie chciało uzyskać jak najwięcej dla siebie. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. To sprawa sądowa przysparza byłym małżonkom mnóstwo stresu i kiedy dowiadują się, że musieliby dzielić przed sądem najmniejszą część swojego majątku, decydują się na zawarcie ugody między sobą. To problem, z którym musi zmierzyć się każdy, kto decyduje się na rozwód, dlatego nie ma sensu przeciągać tego w czasie. Jeśli jedna ze stron zwleka z decyzją, druga może przesłać jej wezwanie do podziału majątku wspólnego, które może w efekcie stać się początkiem sprawy sądowej.

Sprawa sądowa o podział majątku

Jeśli jedna ze stron nie odpowie na wniosek wzywający do podziału majątku, można wystąpić do sądu o rozpoczęcie rozprawy sądowej. Takie sprawy potrafią trwać miesiącami, a nawet latami. Potrzebne są dowody, szczegółowe przesłuchania stron, zeznania świadków, biegłych i wiele więcej. Podczas rozpraw ustala się skład majątku wspólnego, jego wartość, a także (o ile to konieczne) ustala się która strona i w jakim stopniu spłaca drugą. Warto wiedzieć, że oprócz majątku wspólnego jest również osobisty, który nie podlega podziałowi. Są to dobra uzyskane przed ślubem, a także te zakupione ze środków z majątku osobistego. Przy zaistnieniu ważnych przyczyn, jeden z małżonków może starać się także o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Muszą zostać jednak spełnione dwa warunki. Pierwszy to przedstawienie powodów, dla których taki nierówny podział miałby nastąpić, a drugi – określenie stopnia przyczynienia się do powstania wspólnego majątku. Warto też pamiętać, że w przypadku sprawy sądowej konieczne jest opłacenie wniosku.