Kredyty bankowe są długami finansowymi zaciągniętymi w określonym banku na z góry ustalony czas i cel przeznaczenia oraz określony procent. Kredyty i ich udzielanie to jedno z podstawowych zadań należących do instytucji, jakimi są banki. Nie mniej jednak kredyty udzielane są klientom pod pewnymi warunkami. Warunki te określa bank badając zdolność kredytową klienta. Ogólnie rzecz ujmując zdolność kredytowa to możliwość spłaty przez klienta kredytu w wyznaczonym czasie wraz z należnymi mu odsetkami. Udzielenie kredytu przez bank może wyglądać w dwojaki sposób. Bank może przelać kwotę kredytu na konto bankowe klienta potrącają od razu należne mu odsetki. Oczywiście przelana może zostać także tylko część kwoty kredytu. Możliwe jest także, że bank po porostu pokrywa dyspozycję jednostki, co do ustalonej wysokości. Kredyty, jakich udzielają współczesne banki zazwyczaj opierają się na zmiennym oprocentowaniu. Ponadto oprócz odsetek, jakie klient musi zapłacić za udzielenie kredytu, należna jest także inne opłata, a mianowicie prowizja bankowa.

http://www.cnurt.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here